AUDICIONS

                                        

                                    3r TRIMESTRE

6è. Tubs sonors                                        2N TRIMESTRE

6è- Unitat 3: Música i emocions


1r TRIMESTRE

Unitat 1: Percussió corporal i amb objectes